Slovenská inovačná a energetická agentúra

Staviame podľa zásad solárnej agentúry

Používame osvedčené technológie od renomovaných výrobcov. Náš tím je zložený zo skúsených profesionálov, ktorí majú všetky potrebné osvedčenia a certifikáty. Naše inštalácie sú vykonané v súlade so všetkými bezpečnostnými nariadeniami.

Zásady pre inštaláciu a servis fotovoltických elektrární

 1. Zaväzujeme sa záujemcovi o FVE zaslať reakciu do 1 týždňa od prejavého záujmu a indikatívnu ponuku do 10 pracovných dní (u FVE bez stavebného povolenia).
 2. Neponúkame zákazníkovi riešenie s maximálnou výškou dotácie, ale s maximálnym celkovým prínosom jeho solárnej elektrárne ako investície.
 3. Aj napriek tomu, že podmienky dotačných programov nás k tomu nezaväzujú, hodnotíme potenciál vlastnej spotreby a prietokov elektriny a potenciál výrobne pre prípadné budúce zapojenie do komunitného zdieľania energií. Kriticky zhodnotíme návratnosť investície do FVE.
 4. Pri navrhovaní akumulácie optimalizujeme synergické efekty akumulácie neelektrickej (teplá voda, vykurovanie a pod.) a batériového systému. Preferujeme záujem zákazníka o efektívnosť celkového energetického riešenia.
 5. Vysvetlíme zákazníkovi, aké informácie a súčinnosť od neho budeme požadovať a informujeme ho o ďalšom postupe (napr. o zmluve o pripojení a pod.).
 6. Vysvetlíme zákazníkovi navrhované technické riešenie, najmä s ohľadom na meranie po fázach.
 7. Pravdivo zákazníka informujeme o možnostiach odstúpenia od zmluvy o dielo a o poskytnutých zárukách.
 8. Po zákazníkovi nikdy nevyžadujeme zaplatenie plnej ceny diela vopred.
 9. Pri podpise zmluvy o dielo zákazníkovi potvrdíme, že sme poistení zo zodpovednosti za škodu a na vyžiadanie mu predložíme poistnú zmluvu na nahliadnutie.
 10. Po podpise zmluvy o dielo požadujeme úhradu zálohy vo výške max. 60 % z ceny diela.
 11. Projektovú dokumentáciu vypracujeme najneskôr do 60 dní od pripísania prvej zálohy, okrem prípadov, keď zahájenie projektovej prípravy zdrží čakanie na zmluvu o pripojenie. O predĺžení lehoty zákazníka preukázateľne informujeme.
 12. Upozorníme zákazníka, že vybavenie dotácie môže trvať niekoľko mesiacov.
 13. Pred samotnou realizáciou (nie nevyhnutne pred podpisom zmluvy o dielo) u zákazníka vykonáme miestne vyšetrovanie a v prípade potreby flexibilne a transparentne upravíme projekt.
 14. Zaväzujeme sa nezačať realizáciu FVE skôr, než bude podpísaná zmluva o pripojení (alebo podľa dohody zmluvných strán).
 15. Pri dodaní komponentov a nástupe našich pracovníkov požadujeme úhradu zálohy min. 50 % a max 70 % z ceny diela (tak, aby záloha pokryla aspoň cenu za komponenty).
 16. Na vyžiadanie zákazníkovi predložíme referencie dokončených projektov.
 17. Zákazníka transparentne informujeme o zaťažení strechy inštaláciou FV panelov a spôsobe ich ukotvenia. V prípade pochybností zákazníkovi odporučíme preverenie stavu či statiky strechy odbornou stavebnou firmou.
 18. Pripojenie FVE zrealizujeme podľa podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zákazníka upozorňujeme na náklady potrebné na úpravu OM a snažíme sa ich transparentne prezentovať, najlepšie už v ponuke, najneskôr pred uzavretím zmluvy po obhliadke miesta plnenia.
 19. Inštaláciu vykonáme v súlade s požiarnymi a ďalšími predpismi
 20. Cena uvedená v zmluve o dielo je vždy za dodávku kompletnej FVE s prihliadnutím na špecifikovaný rozsah diela. Zákazníkovi neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky (okrem dodatočných nákladov vyhradených v zmluve o dielo).
 21. Pri odovzdaní diela zákazníkovi dostatočne vysvetlíme funkčnosť a ovládanie inštalovanej FVE. Zákazníka preukázateľne preškolíme (u FVE nad 100 kWp odovzdáme miestny prevádzkový predpis, u menších systémov stručný návod na obsluhu) a tiež odovzdáme všetku dokumentáciu k dielu podľa ČSN EN 62446-1. Odovzdávaná projektová dokumentácia je vždy dokumentáciou skutočného prevedenia stavby.
 22. Pri odovzdaní diela so zákazníkom spíšeme odovzdávací protokol, ktorý obsahuje najmä vady a nedostatky, zoznam dokumentácie a revíznu správu s odporúčaním pravidelných revízií a servisu.
 23. Po odovzdaní diela zákazníkovi vystavíme konečnú faktúru. V prípade nedorobkov (ktoré budú uvedené v odovzdávacom protokole) zákazníkovi umožníme zadržať max 5 % z ceny diela.
 24. Odovzdaním diela naša komunikácia so zákazníkom nekončí. Na telefonické alebo písomné podnety zákazníka reagujeme najneskôr do piatich dní.
 25. Zaväzujeme sa zákazníkovi poskytovať záručný servis a za zákazníka vybavíme aj záruky poskytované výrobcami komponentov, nie iba záruky poskytnuté nami ako zhotoviteľom.
 26. Ponúkneme zákazníkovi platené servisné služby (najlepšie v súlade s ČSN EN IEC 62446-2). V prípade, že služby tohto typu neposkytujeme, odovzdáme kontakt na zmluvného servisného partnera.

Referencie

Naša práca dáva zmysel, keď sú zákazníci s naším systémom spokojní, majú jasnú úsporu a chvália nápady, ktoré sme im priniesli. Ďakujeme za vašu dôveru.

Kontaktoval som Enedom so žiadosťou o cenovú ponuku FVE. Počas jedného dňa sme dohovorili schôdzku. Už počas prvej návštevy bolo vidieť, že sa pán Mojžiš snaží nájsť presné riešenie pre našu domácnosť. Riešil všetky technické detaily a mal zaujímavé nápady ohľadom inštalácie. Všetko mi trpezlivo a ľudsky vysvetľoval.

Karel Meloun Dolní Lhota

Dobrý deň. Chcel by som Vám poslať krátke hodnotenie Vášho obchodného zástupcu pána Mojžiša. Hneď pri prvom stretnutí na mne pôsobil príjemným dojmom. Z jeho prístupu je vidieť že ide o človeka ktorý vie o čom hovorí. Veľmi ochotne mi odpovedal na všetky moje otázky a podrobne mi vysvetlil čo všetko sa dá od fotovoltaiky očakávať. Na akúkoľvek dodatočnú otázku je ochotný kedykoľvek odpovedať. Takých obchodníkov viac.

Jan Kala Šenov

Dobrý deň, chcela by som Vám vyjadriť poďakovanie za Vašu doterajšiu spoluprácu pri príprave výstavby fotovoltaickej elektrárne v Hodoňoviciach. Ja aj manžel sme boli doteraz s Vašou spoluprácou veľmi spokojní, oceňujeme najmä Vašu ústretovosť a snahu vyriešiť všetko tak, aby inštalácia prebehla bez problémov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.

Žídkovi Hodoňovice

Pri zadaní a realizácii fotovoltaickej elektrárne sme boli spokojní. Oceňujeme ústretovosť pri realizácii. Rokovania firmy ENEDOM a.s. je veľmi profesionálny a môžeme túto firmu odporučiť.

Kamil a Věra Sosnovi Komárov

Pri výbere realizačnej firmy sme vyberali z niekoľkých ponúk. Ponuky boli podobné, ale doby realizácie boli možné až po niekoľkých mesiacoch. Výnimku tvorila firma Enedom, keď obchodný zástupca pán Midrla došiel už na druhý deň, prezrel si dom, a do dvoch dní sa vrátil s konkrétnymi návrhmi fotovoltaickej elektrárne. Rýchle a korektné konanie nás úprimne milo prekvapilo. Potom nasledovala partia troch elektrikárov a montérov, ktorí počas dvoch týždňov vykonali montáž zariadenia. Celkovo sme boli s firmou Enedom spokojní a môžeme odporučiť.

Staňkovi

Získajte zadarmo individuálnu cenovú kalkuláciu a zaujímavé informácie e-mailom

 

Vaše osobné údaje sú v bezpečí a budú použité výhradne na našu vzájomnú komunikáciu a vybavenie vašich otázok alebo prejaveného záujmu o naše služby, podľa Memoranda ochrany osobných údajov.

LOGO_EneDom_SK

Čo môžete urobiť na získanie vášho solárneho systému?
Do formulára vložte váš kontakt a my sa vám obratom ozveme.

Nemôžete sa dočkať?
Potom nám môžete rovno zavolať a naplánovať si návštevu u vás…

EneDom a.s.

Mobil: +421 917 444 320
E-mail: mrazova@enedom.sk

Kancelária a sídlo spoločnosti:
Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Pobočka Košice:
Cassovar Business Center I, Žriedlová 11, 040 01 Košice

Pobočka Praha:
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

Pobočka Opava:
Růžová 256/14, 746 01 Opava

Pobočka České Budějovice:
Pražská třída 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 55749682
DIČ: 2122077100
Zápis v ORSR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7608/B